den mest centrala rösten är ibland den som aldrig hörs

för och av dig som är adopterad